Novica

Vložitev odškodninskih tožb

Družba Pivovarna Laško, d.d. sporoča, da so družbe Pivovarna Laško, d.d., Pivovarna Union d.d. in Radenska, d.d. Radenci (v nadaljevanju: družbe Skupine Laško) danes, dne 14.9.2012, vložile odškodninske tožbe zoper Republiko Slovenijo oz. Urad za varstvo konkurence RS (v nadaljevanju: UVK) in direktorja UVK. Razlog za vložitev tožb je po mnenju družb Skupine Laško protipravna preprečitev prodaje delnic družbe Mercator d.d. v lasti družb Skupine Laško, s strani UVK v letu 2011. Družbe Skupine Laško namreč zaradi odločbe UVK z dne 26.4.2011, ki je družbam Skupine Laško v zaključni fazi prodajnega procesa delnic družbe Mercator d.d. v letu 2011 onemogočila razpolaganje z delnicami družbe Mercator d.d, zavezujoče ponudbe družbe Agrokor d.d. za nakup delnic družbe Mercator d.d. v lasti družb Skupine Laško, niso mogle sprejeti. UVK je s tem po mnenju družb Skupine Laško družbam Skupine Laško protipravno preprečil sklenitev prej omenjenega posla z družbo Agrokor d.d., zaradi česar je družbam Skupine Laško do dneva vložitve tožbe posledično nastala škoda v višini 59,2 mio EUR.

 

Laško, 14.9.2012                                                                         Uprava družbe