Novica

Skupina Laško uspešna v prvem četrtletju

Nadzorni svet potrdil letno poročilo Pivovarne Laško in skupine za leto 2011

 

(Laško, 21. maj 2012)   Na današnji 48. seji nadzornega sveta so člani sprejeli in potrdili letno poročilo za poslovno leto 2011 ter se seznanili z rezultati poslovanja Skupine Laško v prvem četrtletju. Skupina posluje v skladu s planom za letošnje leto in je v tem obdobju prodala za 717.000 hl vseh pijač. Člani nadzornega sveta so se seznanili z informacijami glede reprograma posojil, analizo stroškov in postopki dezinvestiranja.

 

Čeprav je prvo četrtletje za proizvajalce pijač nesezonsko obdobje, so članice Skupine Laško prodale za 717.000 hl pijač, kar predstavlja 18 % celoletne prodaje. Na domačem trgu je skupina prodala 7,8 % manj, na tujih trgih pa 25 % več pijač kot v lanskem enakem obdobju. Čeprav so gospodarske razmere izredno zahtevne, se v skupini nadejajo, da bodo začeti trend prodaje uresničili tudi v drugem četrtletju. Ob dobrem poslovanju bosta obe pivovarni že letos vrnili več kot 20 milijonov EUR dolga in plačali dobrih 20 mio EUR obresti.

 

Nadzorni svet se je seznanil s poročilom uprave o dogovorjenem refinanciranju finančnih obveznosti. Sklenitev dogovora o reprogramu posojil z bankami upnicami je bil primarni poslovni cilj uprave v zadnjih letih, saj omogoča finančno stabilizacijo družb skupine in njihovo nemoteno poslovanje. Podrobnosti dogovora se glede na ročnost reprograma razlikujejo pri posameznih bankah, vendar dogovor omogoča nemoteno poslovanje družb, njihovo likvidnost in ključna vlaganja v trženjske aktivnosti na najpomembnejših trgih.

 

Za uresničitev ciljev, zastavljenih v poslovnem načrtu in za nemoteno odplačilo glavnice in obresti, bo Skupina Laško nadaljevala s postopki dezinvestiranja, po drugi strani pa je sprejele določene ukrepe na področju obvladovanja stroškov in povečanja prodaje.

 

Nadzorni svet se je seznanil, da do 7.5.2012 ni bila podana nezavezujoča ponudba za nakup družbe Večer. Kljub temu so posamezni zainteresirani izrazili interes za nadaljevanje razgovorov za nakup.

 

Dodatne informacije:
Jure Struc, direktor marketinga
Pivovarna Laško
041/858 080
jstruc[@]pivo-lasko.si
www.pivo-lasko.si