Novica

Obvestilo o seji Nadzornega sveta Pivovarne Laško, d.d.

Na pobudo dveh članov nadzornega sveta Pivovarne Laško d.d., predstavnikov zaposlenih, je bila dne 17.7.2012 seja nadzornega sveta s točko dnevnega reda: Razprava o zaupnici upravi Pivovarne Laško, d.d..

 

Na osnovi predstavljene problematike, nadzorni svet ni izglasoval nezaupnice.
Uprava ima podporo nadzornega sveta.

 

Ob tem se je Nadzorni svet seznanil tudi z informacijami o uspešno izpeljanem dogodku Pivo in cvetje.

 

Laško, 18.7.2012                                                                               Uprava družbe