Novica

Obvestilo o seji Nadzornega sveta Pivovarne Laško, d.d.

Družba Pivovarna Laško, d.d. sporoča, da je nadzorni svet družbe na svoji 48. redni seji dne 21.5.2012, sprejel naslednje pomembnejše sklepe:


- nadzorni svet se je seznanil z rezultati poslovanja v obdobju januar – marec/ 2012,
- nadzorni svet je sprejel revidirano letno poročilo Pivovarne Laško, d.d. in Skupine Laško za poslovno leto 2011; (op. Nadzorni svet je sprejel letno poročilo z vsebino, v kateri ga je sestavila uprava družbe, in je bilo objavljeno dne 26.4.2012 na Seonetu in spletni strani družbe, zato letno poročilo ponovno ne bo objavljeno.),
- nadzorni svet se je seznanil s ključnimi kazalniki kapitalske ustreznosti in stanjem plačilne sposobnosti Pivovarne Laško, d.d. glede na kriterije ZFPPIPP; uprava ocenjuje, da v tem trenutku ukrepi po ZFPPIPP niso potrebni,
- nadzorni svet se je seznanil s poročilom uprave o refinanciranju,
- nadzorni svet se je seznanil s postopki odprodaje naložb družb Skupine Laško,
- nadzorni svet se je seznanil s stroški storitev za obdobje 1-3/2012,
- nadzorni svet se je seznanil z odkupom deleža v družbi Birra Peja na Kosovu, njenimi poslovnimi rezultati za leto 2011 in načrti za leto 2012, z izvedeno redno skupščino zaradi omogočanja dokapitalizacije s konverzijo obveznosti v kapital ter s predlogom za izredno skupščino delničarjev družbe Birra Peja.

 

Laško, 22.5.2012                                                                        Uprava družbe