Skupina Laško

Vodstvo družbe

Predsednik uprave:

mag. Dušan Zorko

 

Podpredsednica uprave:

Mirjam Hočevar

Članica uprave za Kadre in pravne zadeve:

Marjeta Zevnik

Član uprave za dobavno verigo:

Matej Oset

Član uprave za Finance:

Martin Hayes

Član uprave za Marketing:

Rumen Kolev

Član uprave za Prodajo:

Sasha Makarenko

 

 

Tehnični direktor:

Bojan Cizej

 

Direktorica računovodstva: 

Dragica Čepin 

 

Direktor nabave:

Miro Firm

 

Direktorica Notranje revizije: 

Patricia Fras 

 

Direktor logistike: 

Mitja Gobec

 

Direktorica kadrov/HRM: 

Jana Jereb 

 

Direktorica informatike:

Barbara Verlič Tekavec

 

Direktor kontrole kakovosti: 

Janez Kešnar

 

Direktorica marketinga in razvoja: 

Mateja Košak Maljevec

 

Direktorica financ: 

Brigita Oplotnik Rajh 

 

Komercialni direktor Slovenija: 

Boštjan Perko 

 

Direktorica kontrolinga: 

Terezija Peterka

 

Vodja odnosov z javnostmi: 

Jernej Smisl

 

Direktor komercialnega kontrolinga: 

Matjaž Zupin

 

 

Svetovalci članov uprave: 

Robert Šega, Pavel Teršek, Aleš Praznik