Skupina Laško

Vodstvo družbe

Predsednik uprave:

mag. Dušan Zorko

 

Podpredsednica uprave:

Mirjam Hočevar

Članica uprave za Kadre in pravne zadeve:

Marjeta Zevnik

Član uprave za dobavno verigo:

Matej Oset

Član uprave za Finance:

Martin Hayes

Član uprave za Marketing:

Rumen Kolev

Član uprave za Prodajo:

Sasha Makarenko

 

 

Direktor razvoja poslovanja

Robert Šega

 

 

Direktor korporativnih odnosov

Jernej Smisl

 

 

Finance

 

Direktor poročanja in računovodstva

Aleš Praznik

Direktor komercialnega kontrolinga

Sebastjan Gergeta

Direktor kontrolinga dobavne verige

Zinka Peterka

Direktor kontrole strategije poslovanja

Patricia Fras

Direktor informatike

Barbara Tekavec Verlič

Direktor P&CI

mag. Simona Okorn

Direktor nabave

Miroslav Firm

Direktor nabave

Monika Varšek

 

Marketing

 

Vodja inovacij

Mateja Košak Maljevec 

Vodja blagovne skupine

Sebastjan Kopar

Vodja blagovne skupine

Urban Kramberger

Vodja blagovne znamke brezalkohol

Simona Oset 

Vodja blagovne znamke brezalkohol

Tina Čoga

Vodja blagovnih znamk Heineken & premium znamk

AjdaJurkas

 

Prodaja

 

Direktor prodaje Horeca (On trade)

Irena Brugger 

Direktor servisne mreže

Marjan Obrez

Direktor operativnega marketinga in prodajne kompetence

Katarina Žužek

Direktor operativnega marketinga in prodajne kompetence

Irena Brugger

Direktor operativnega marketinga in prodajne kompetence

David Šaherl

Direktor prodaje izven Slovenije (tujina)

Borut Lavrenčič

Direktor prodaje Trgovina (Off Trade)

Rok Kregar

 

Splošni sektor

 

Direktor razvoja kadrov in organizacije

Urška Leben

Direktor za pravne zadeve

Pavel Teršek

Strokovni sodelavec za intelektualno lastnino

Alenka Vrhovec

Strokovni sodelavec za varnost in zdravje pri delu

Gašper Boštic

Strokovni sodelavec za varnost in zdravje pri delu

Janez Hrastnik

 

Tehnični sektor

 

Tehnični direktor Pivovarna Laško

Bojan Cizej

Tehnični direktor Pivovarna Union

Andrej Varšek

Direktor logistike

Mitja Gobec

Direktor kakovosti

Janez Kešnar

Vodja TPM

Andrej Kebe