Osnovni podatki družbe

Pivovarna Laško, d. d., je vpisana v sodni register pod št. registrskega vložka 1/00171/00

pri Okrožnem sodišču v Celju, pod št. sklepa

Srg: 95/00673 september 1995

 

Osnovni kapital:

36.503.305 EUR

 

Število izdanih delnic:

8.747.652

 

Narava poslovanja in najpomembnejše dejavnosti:

PROIZVODNJA PIVA

 

Naslov:

Trubarjeva 28, 3270 Laško, Slovenija

 

Telefon:

+ 386 (03) 734 80 00

 

Faks:

+ 386 (03) 573 18 17

 

E-pošta:

info[@]pivo-lasko.si

 

Internet:

http://www.pivo-lasko.si

 

Statut družbe:

12.11.2015