Skupina Laško

Vizija, poslanstvo, vrednote

Vizija

Postati vodilni na področju proizvodnje in prodaje pijač.

Utrjevati ugled in prepoznavnost posameznih priznanih blagovnih znamk tako na domačem kot na tujih trgih ter povečati tržne deleže na posameznih tržiščih.

                                           

Poslanstvo             

Ustvarjamo blagovne znamke z dodano vrednostjo za naše kupce in delničarje.

Z odgovornim in okolju prijaznim poslovanjem stremimo k doseganju vrhunskih rezultatov v boljšem svetu.

 

Vrednote               

Znanje, podjetnost, partnerstvo, odgovornost in spoštovanje.

Na osnovi teh vrednot udejanjamo svoje usmeritve s premišljenimi strategijami na področjih trženja in razvoja ponudbe, organizacije in upravljanja s kadri, tehnološkega razvoja, upravljanja s finančnimi sredstvi in pozitivnim odnosom do širše družbe.

 

Strateški cilji         

Proizvodnja in prodaja inovativnih trendovskih izdelkov, ohranjanje tržnih pozicij lastnih blagovnih znamk na domačem trgu, ponovna pridobitev in razširitev v preteklosti že doseženih pozicij na tujih trgih. Načrtovano stroškovno učinkovitost bomo dosegali s strokovno usposobljenimi sodelavci, ki bodo delovali timsko in skladno z usmeritvami Skupine Pivovarna Laško.