Skupina Laško

Radenska

Radenska, d.d., Radenci

Za Radensko radi rečejo, da je stvar srca. Morda bi morali reči: srčnosti. Srčnosti, ki ni dala miru vizionarskemu doktorju Karlu Hennu, dokler ni leta 1869 zajel vode znamenite »bublje«. Srčnosti, ki je njegove naslednike vodila pri nadaljnjem izkoriščanju in uveljavljanju radenske slatine. In srčnosti vseh zaposlenih v več kot 140-letni zgodovini, brez katerih Radenska ne bi mogla doseči svetovnega ugleda, kakor ga uživa danes.

 

Danes je Radenska svetovno poznano podjetje z visoko odzivnostjo na spremembe in trende. Neoporečna bogastva narave spremnja v tržno zanimive proizvode vrhuske kakovosti. Kakovost pa ne nastaja naključno, je rezultat skupnega delovanja vseh, katerih cilj je zadovoljevanje rastočih zahtev tržišča z racionalnimi sredstvi.

 

Blagovna znamka Radenska Tri srca sodi med najstarejše v Sloveniji.

 

Osnovna dejavnost Radenske je polnjenje in trženje mineralne in izvirske vode ter brezalkoholnih pijač.

 

Pogoji poslovanja se iz leta v leto spreminjajo v smeri vse bolj zaostrenih razmer na trgu, kjer je konkurenca izjemna in na katerem vlada trd boj. 

 

Kot ena izmed pobudnic ustanovitve Gospodarsko interesnega združenja proizvajalcev mineralnih vod Slovenije (G.I.Z.) in njegova članica se Radenska zavzema za pospeševanje razvoja trga in potrošnje mineralnih vod po prebivalcu, lobiranje doma in v EU, standardizacijo in tehnološki razvoj panoge in varovanje interesov članic na eni ter trga na drugi strani. Najpomembnejša zasluga združenja je prav gotovo sprejem Pravilnika o mineralnih in pitnih vodah v Sloveniji, ki je narekoval spremembo mineralcev širom Slovenije. Radenska pa še vedno ostaja največji ponudnik naravnih mineralnih vod v Sloveniji in izvoznik v tujino.

 

 

 

Razvoj podjetja Radenska se je začel leta 1869, ko je dr. Karel Henn, lastnik zemljišča, napolnil prve steklenice z mineralno vodo.