Skupina Laško

Osebna izkaznica

PIVOVARNA LAŠKO, d. d.,

Trubarjeva 28,

3270 Laško

 

T: +386 3 734 80 00

F: +386 3 573 18 17

E: info[@]pivo-lasko.si

S: www.pivo-lasko.si

 

 

Vpis v sodni register:

št. registrskega vložka 1/00171/00

pri Okrožnem sodišču v Celju

št. sklepa SRG 95/00673, z datumom – september 1995.

 

Skrajšano ime družbe: PIVOVARNA LAŠKO, d. d.

Organizacijska oblika: delniška družba

 

Predsednik uprave: mag. Dušan Zorko

Podpredsednica uprave: Mirjam Hočevar

Članica uprave za Kadre in pravne zadeve: Marjeta Zevnik

Član uprave za dobavno verigo: Matej Oset

Član uprave za Finance: Martin Hayes

Član uprave za Marketing: Rumen Kolev

Član uprave za Prodajo: Sasha Makarenko

 

Predsednik nadzornega sveta: Dimitar Alexiev Dimitrov 

 

Osnovni kapital: 36.503.305 EUR

Število izdanih delnic: 8.747.652 kosovnih delnic

Kotacija delnice: Ljubljanska borza, d. d., borzna kotacija rednih delnic

Oznaka delnice: PILR

 

Matična šifra: 5049318

Identifikacijska številka za DDV: SI90355580

Šifra dejavnosti: 11.050

 

Narava poslovanja in najpomembnejše dejavnosti:

PROIZVODNJA PIVA

 

Transakcijski račun:

BNP PARIBAS, Amsterdam: NL47BNPA0227679741