Mecen slovenske glasbe

Mecen slovenske glasbe

V skladu z dolgoletno tradicijo družbene odgovornosti naših podjetij ponosno podpiramo tudi številne kulturne dogodke in ustanove po vsej državi. Glasba je eden ključnih elementov pestrega mozaika slovenske kulture. Po besedah Victorja Hugoja izraža tisto, kar ne moremo ubesediti, a ne sme ostati zamolčano.

 

 

Skupina Laško je na novinarski konferenci  15. februarja v Pivovarni Laško  predstavila nadaljevanje lani začetega projekta Skupina Laško – mecen sodobne slovenske glasbe. Projekt je namreč naletel v letu 2012 na izjemen odziv slovenskih glasbenih ustvarjalcev, saj se jih je na prvi razpis prijavilo kar 180.

 

Zaradi tako množičnega odziva, ki je presenetil pripravljavce razpisa, so se v letu 2012 odločili podeliti več podpor od sprva predvidenih, kar pa je seveda pomenilo, da so bile te nekoliko nižje od pričakovanih, saj je bil proračun projekta vnaprej določen. Zato so se v letu 2013 odločili za nekatere spremembe, ki so namenjene predvsem temu, da bi bili pogoji razpisa jasnejši.

 

Letošnji razpis za oddajo vlog za mecensko podporo je tudi letos odprt za vse glasbene žanre, ob tem pa bo mecen namenil eno od štirih mecenskih podpor  ustvarjalcem, ki šele začenjajo svojo profesionalno glasbeno pot. Hkrati pa bo mecen letos še posebej spodbujal k prijavi ustvarjalce elektronskega žanra in DJ-je, ki jim bo v primeru dovolj kakovostnega projekta namenil eno mecensko podporo.

 

Glasbeni ustvarjalci bodo lahko svoje projekte, ki bodo nastajali v letu 2013 prijavili do sredine meseca marca. Kakovost projektov bo tudi letos presojala strokovna komisija, v kateri bodo, ob predstavnikih mecena - Skupine Laško, še priznani slovenski glasbeniki in glasbeni poznavalci.

 

Tudi letos bosta ključna pogoja razpisa zahtevi, da bodo projekti izvedeni v letu 2013 in do julija pripravljeni v tej meri, da jih je vsaj deloma mogoče predstaviti tudi na največji slovenski turistično zabavni prireditvi Pivo in cvetje, ki se zadnja leta uveljavlja tudi kot festival kakovostne slovenske in tuje glasbe. Seveda pa ostaja tudi ključen kriterij razpisa – kakovost glasbenih projektov.

 

 

Tudi v letu 2013 bo komisija, ne glede na spodbujanje ustvarjalcev elektronskega žanra, tako kot v preteklem letu, za mecenske podpore izbrala ustvarjalce različnih glasbenih žanrov.

 

 

Dodatne informacije:

mecenstvo@pivo-lasko.si

 

 

 

RAZPIS ZA MECENSKE PODPORE 2013

 

 

Namen razpisa za mecensko podporo: Aktivna podpora Skupine Laško kakovostnim slovenskim glasbenim ustvarjalcem.


Najpomembnejša kriterija razpisa: 

  • Kakovost glasbenega projekta
  • Izvedba prijavljenega projekta v letu 2013

 


Dodatni kriteriji v primeru po kakovosti enakovrednih projektov:

  • Morebitna besedila v slovenskem jeziku
  • Glasbeni izdelek v obliki audio ali video zapisa (trajnost projekta)

 Kdo se lahko prijavi: Vsi slovenski glasbeni ustvarjalci, ne glede na glasbeno zvrst, izkušenost in status.


Kako prijaviti projekt: Kreativno opisati zasnovo nastajajočega projekta, priložiti reference in če je mogoče tudi demo posnetke, ki pa niso obvezni.


Skrajni rok za prijavo projektov: do vključno 15. marec 2013.


Število mecenskih podpor in njihova višina:


  • 3x mecenska podpora v višini 4.000 evrov
  • 1x mecenska podpora v višini 2.000 evrov namenjena izključno ustvarjalcem, ki na razpis prijavijo prvi profesionalni glasbeni izdelek

 


Dodatne želje in ponudba mecena: 

  • Projekt dobi priložnost predstavitve na Pivu in Cvetju 2013
  • Mecen v letu 2013 posebej spodbuja prijavo ustvarjalcev elektronske glasbe (producenti, DJ-ji). V primeru prijave, ki bo kakovostno ustrezala kriterijem, bo ena mecenska podpora namenjena temu žanru.
  • Omemba mecenske podpore na izbranem glasbenem izdelku.

 


Kam nasloviti morebitna dodatna vprašanja: mecenstvo@pivo-lasko.si


Kam poslati prijavo na razpis: Pivovarna Laško, marketing, Trubarjeva 28, SI-3270 Laško, ali v elektronski obliki (do skupne velikosti vseh datotek največ 20 MB) na mecenstvo@pivo-lasko.si


Kje bodo objaveljene informacije o razpisu: Spremljajte Facebook stran Mecen slovenske glasbe – Skupina Laško in uradno spletno stran Pivovarne Laško (www.pivo-lasko.si).

 

 

Glasba lahko napolni neskončnost med dvema dušama. (R. Tagore)