Media Room

Single news

Announcement on the signing of the Sale and Purchase Agreement

Pursuant to the provisions of the Financial Instruments Market Act (ZTFI) and the Rules and Regulations of the Ljubljana Stock Exchange, d.d., Pivovarna Laško, d.d., Trubarjeva 28, 3270 Laško, hereby makes the following announcement:

 

The Consortium of Sellers of Pivovarna Laško, d.d. (Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. (BAMC), Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., Alpen invest, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Abanka Vipa, d.d., KD Skladi, družba za upravljanje, d.o.o., Nova kreditna banka Maribor, d.d., Zavarovalnica Triglav, d.d., Sklad obrtnikov in podjetnikov (Artisans and Entrepreneurs Fund), and Banka Koper, d.d.) signed on April 13, 2015, with the company Heineken International B.V.  a Sale and Purchase Agreement (SPA) on the sale of its 51.11% stake in the company Pivovarna Laško, d.d., at a price of EUR 25.56 per share, subject suspensive conditions specified in the Sale and Purchase Agreement.


Laško, April 15,2015                   Management Board