Pivovarna Laško - Zadnje novice http://www.pivo-lasko.si/ Novice sl Pivovarna Laško - Zadnje novice http://www.pivo-lasko.si/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif http://www.pivo-lasko.si/ 18 16 Novice TYPO3 - get.content.right http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss Fri, 19 Dec 2014 13:41:00 +0100 Prodajna pogodba med Pivovarno Laško in Kofolo za nakup Radenske podpisana http://www.pivo-lasko.si/za-medije/novica/n/prodajna-pogodba-med-pivovarno-lasko-in-kofolo-za-nakup-radenske-podpisana-977/ (Laško, 19. december 2014) Družba Kofola je danes, 19.12.2014, s Pivovarno Laško podpisala prodajno... (Laško, 19. december 2014) Družba Kofola je danes, 19.12.2014, s Pivovarno Laško podpisala prodajno pogodbo za nakup družbe Radenska. Družbi Pivovarna Laško in Kofola sta namreč po dolgotrajnih pogajanjih sklenili prodajno pogodbo za prodajo 3.812.023 delnic družbe Radenska oziroma  75,31% deleža v družbi Radenska. Kofola bo za eno delnico Radenske Pivovarni Laško plačala 13,59 EUR. Prodajna pogodba je sklenjena pod več odložnimi pogoji, ki morajo biti izpolnjeni pred zaključkom transakcije. Skupina Laško s prodajo družbe Radenska izpolnjuje zavezo bankam opredeljeno v Sporazumu o prestrukturiranju in mirovanju, ki ga je z bankami upnicami podpisala konec aprila 2014.
Prodajni proces družbe Radenska se je skladno s Sporazumom o prestruktuiranju in mirovanju začel 1.9.2013. Postopek prodaje deleža v družbi Radenska, d.d. Radenci je bil izveden v transparentnem mednarodnem dvofaznem postopku javnega zbiranja ponudb, v okviru katerega je bilo kontaktiranih več kot 50 domačih in tujih potencialnih investitorjev ter oddanih več kot pet nezavezujočih ponudb. V februarju 2014 sta zavezujoči ponudbi oddala dva ponudnika, ki sta kasneje v fazi pogajanj oddala eno skupno zavezujočo ponudbo. 
Z družbo Kofola je Pivovarna Laško uspela v konstruktivnih in dolgotrajnih pogajanjih dogovoriti pogoje prodajne pogodbe.
»Prepričani smo, da smo strateški kupec za Radensko z bogatimi izkušnjami v proizvodnji in prodaji pijač. Kofola je zdravo podjetje s stabilno bilanco stanja. V Kofoli visoko cenimo in spoštujemo lokalne blagovne znamke, njihovo zgodovino in njihove zgodbe. Verjamemo, da lahko Radensko zopet ponesemo na vodilni položaj na področju bivše skupne države« je dejal g. Jannis Samaras, predsednik uprave družbe Kofola.  
»Skupina Laško s prodajo družbe Radenske nadaljuje z izpolnjevanjem zavez, ki so opredeljene v Sporazumu o prestrukturiranju in mirovanju. Pri iskanju investitorja za Radensko ni bila v ospredju samo cena, vendar tudi skrb za razvoj blagovne znamke Radenska. Prepričan sem, da bo Radenska v Kofoli dobila zanesljivega, dolgoročnega partnerja, ki se zaveda svoje odgovornosti za prihodnost družbe, njenega razvoja in njenega pomena za lokalno skupnost,« je ob podpisu pogodbe poudaril mag. Dušan Zorko, predsednik uprave Pivovarne Laško in dodal, da bo celotna kupnina namenjena poplačilu obveznosti Pivovarne Laško.
Direktor družbe Radenska, gospod Milan Hojnik: »Proces prodaje Radenske je bil transparenten. Primarni cilj je bil, da se najde strateškega partnerja, ki bo dolgoročno razvijal blagovno znamko Radenska. Ker se je bila družba Kofola pripravljena to zavezati, vodstvo Radenske podpira prodajo poslovnega deleža v lasti Pivovarne Laško družbi Kofola.«
Ko bodo izpolnjeni vsi odložilni pogoji s strani prodajalca in kupca, bo prodaja predvidoma zaključena v naslednjih mesecih. 
Dodatne informacije:
mediji@pivo-lasko.si 
]]>
Fri, 19 Dec 2014 13:41:00 +0100
Potrjen poslovni načrt za leto 2015 http://www.pivo-lasko.si/za-medije/novica/n/potrjen-poslovni-nacrt-za-leto-2015-976/ (Ljubljana, 8.12.2014) Na današnji 19. seji nadzornega sveta Pivovarne Laško d.d. so člani... (Ljubljana, 8.12.2014) Na današnji 19. seji nadzornega sveta Pivovarne Laško d.d. so člani nadzornega sveta potrdili Poslovni načrt Skupine Laško in Pivovarne Laško za leto 2015. Člani nadzorni sveta so se seznanil z dopisom DUTB o oblikovanju prodajnega konzorcija, ki ga je DUTB v imenu konzorcija posredovala upravi družbe 3.12.2014. Uprava družbe in člani nadzornega sveta imajo pozitivno stališče do oblikovanja prodajnega konzorcija. 
Člani nadzornega sveta so se seznanili s ključnimi kazalniki kapitalske ustreznosti, stanjem plačilne sposobnosti Pivovarne Laško d.d., obvladovanjem stroškov in potekom prodajnega postopka Radenske d.d.  
Dodatne informacije:
mediji@pivo-lasko.si
]]>
Mon, 08 Dec 2014 13:38:00 +0100
Družbe Skupine Laško v devetih mesecih poslovanja s 24,6 mio EUR čistega dobička iz poslovanja http://www.pivo-lasko.si/za-medije/novica/n/druzbe-skupine-lasko-v-devetih-mesecih-poslovanja-s-246-mio-eur-cistega-dobicka-iz-poslovanja-9/ (Ljubljana, 24.11.) Na današnji 18. seji nadzornega sveta Pivovarne Laško d.d. so člani...
(Ljubljana, 24.11.) Na današnji 18. seji nadzornega sveta Pivovarne Laško d.d. so člani nadzornega sveta obravnavali devet mesečne rezultate poslovanja družb Skupine Laško, ki so v omenjenem obdobju ustvarile 197 mio EUR prihodkov in 24,6 mio EUR čistega dobička iz poslovanja ter 36 mio EUR EBITDA. Matična družba, Pivovarna Laško d.d., je v tem obdobju ustvarila 71,2 mio EUR prihodkov in 8,1 mio EUR dobička iz poslovanja ter 11,5 mio EUR EBITDA. 
Uprava je člane nadzornega sveta seznanila tudi s postopkom dokapitalizacije, ki poteka strokovno in transparentno v skladu z mednarodno prakso pri katerem svetuje banka UniCredit. O postopku so bili najprej seznanjeni delničarji na redni letni skupščini 30.6.2014. Postopek pa se je začel v začetku meseca julija 2014 z izdajo Teaser-ja, v skladu z določbami Sporazuma o prestrukturiranju in mirovanju, ki so ga dne 30.4.2014 sklenile družbe Skupine Laško z bankami upnicami. Nadaljeval se je s podpisom Sporazuma o nerazkrivanju informacij (NDA) in izdajo Informacijskega memoranduma konec meseca oktobra 2014. Zainteresirani ponudniki so v drugi polovici meseca novembra 2014 poslali nezavezujoče ponudbe. Prispele so tako ponudbe strategov, kot finančnih skladov. Člani nadzornega sveta so potrdili predlog uprave glede načina izbora potencialnih investitorjev, ki se jih povabi v ožji krog za dokapitalizacijo Pivovarne Laško, d.d., in se strinjajo, da se s potencialnimi investitorji z ožjega seznama nadaljuje postopek. Postopek dokapitalizacije se predvideva, da bo zaključen v letu 2015, s ciljem doseči čim višjo ceno za delnico. Pričakuje se, da bo izbrani investitor po vstopu v kapital objavil ponudbo za odkup v skladu z Zakonom o prevzemih. S tem se bo preostalim delničarjem omogočil izstop iz družbe za enako ceno za delnico.   
Nadzorni svet se je seznanil z dopisom Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) o nameri oblikovanja prodajnega konzorcija lastnikov Pivovarne Laško za prodajo njenih delnic. Namen oblikovanja morebitnega konzorcija je prodaja delnic Pivovarne Laško v okviru obstoječega procesa dokapitalizacije, ki ga vodi uprava družbe.   
Člani nadzonega sveta se seznanili s postopki odprodaje premoženja Skupine Laško.
Dodatne informacije:
mediji@pivo-lasko.si 
]]>
Tue, 25 Nov 2014 08:38:00 +0100
Nadaljevanje postopka iskanja investitorja http://www.pivo-lasko.si/za-medije/novica/n/nadaljevanje-postopka-iskanja-investitorja-954/ Investitorji bodo v prihodnjih dneh prejeli Informacijski memorandum (Laško, 16.10.2014) Uprava... Investitorji bodo v prihodnjih dneh prejeli Informacijski memorandum (Laško, 16.10.2014) Uprava Pivovarne Laško d.d. sporoča, da v skladu z določbami Sporazuma o prestrukturiranju in mirovanju, ki ga je dne 30.4.2014 sklenila z bankami upnicami, ter z namenom zagotovitve vzdržne kapitalske strukture nadaljuje s postopkom iskanja investitorja, ki bi vstopil v lastniško strukturo Pivovarne Laško preko dokapitalizacije. Investitor se išče v transparentno vodenem postopku, v katerem svetuje banka UniCredit, s ciljem doseči čim višjo ceno za delnico. S tem Pivovarna Laško izpolnjuje dogovorjene obveznosti iz Sporazuma.
Zainteresirani ponudniki, ki so podpisali sporazum o nerazkritju informacij (NDA), bodo v naslednjih dneh prejeli Informacijski memorandum, v katerem so povzete informacije o poslovanju Skupine Laško, in bodo povabljeni k oddaji ponudbe za povečanje kapitala v znesku najmanj 75 milijonov evrov. Izbrana bo najboljša ponudba, pri čemer je osnovno merilo za izbiro najboljše ponudbe ponujena cena na delnico. V primeru, da bodo cena in drugi pogoji ustrezni, bo družba predlagala delničarjem, da z zakonsko predvideno večino 75% glasov na skupščini potrdijo povečanje kapitala, pri čemer bo prednostna pravica delničarjev izključena. Pričakuje se, da bo izbrani investitor po vstopu v kapital objavil ponudbo za odkup v skladu z Zakonom o prevzemih. S tem se bo preostalim delničarjem omogočil izstop iz družbe za enako ceno za delnico. 
Interes za udeležbo v postopku dokapitalizacije so doslej izrazili tako strateški kakor tudi finančni investitorji. V skladu s Sporazumom o prestrukturiranju in mirovanju mora biti dokapitalizacija končana najkasneje v sredini leta 2015.
Dodatne informacije:
mediji@pivo-lasko.si
]]>
Fri, 17 Oct 2014 11:13:00 +0200
Nadzorniki Pivovarne Laško d.d. potrdili ambiciozno strategijo za prihodnjih 5 let http://www.pivo-lasko.si/za-medije/novica/n/nadzorniki-pivovarne-lasko-dd-potrdili-ambiciozno-strategijo-za-prihodnjih-5-let-951/ (Ljubljana, 13.10.) Na 17. seji nadzornega sveta Pivovarne Laško d.d. je nadzorni svet potrdil... mediji@pivo-lasko.si]]> Tue, 14 Oct 2014 08:49:00 +0200 Obvestilo o spremembi pomembnega deleža http://www.pivo-lasko.si/za-medije/novica/n/obvestilo-o-spremembi-pomembnega-deleza-866/ Pivovarna Laško, d.d., Trubarjeva 28, 3270 Laško, v skladu z določili ZTFI in Pravil Ljubljanske... Tue, 30 Sep 2014 14:03:00 +0200 Obvestilo o seji Nadzornega sveta Pivovarne Laško, d.d. http://www.pivo-lasko.si/za-medije/novica/n/obvestilo-o-seji-nadzornega-sveta-pivovarne-lasko-dd-864/ Pivovarna Laško, d.d., Trubarjeva 28, 3270 Laško, v skladu z določili ZTFI in Pravil Ljubljanske... -nadzorni svet se je seznanil z osnutkom Strategije Skupine Laško za obdobje 2015 - 2019.
-nadzorni svet se je seznanil z osnutkom informacijskega memoranduma za pridobitev potencialnih vlagateljev v postopku dokapitalizacije Pivovarne Laško, d.d.
Laško, 26.9.2014                                        Uprava družbe]]>
Fri, 26 Sep 2014 08:38:00 +0200
Nadzorniki so se seznanili z osnutkom Strategije Skupine Laško za prihodnjih 5 let http://www.pivo-lasko.si/za-medije/novica/n/nadzorniki-so-se-seznanili-z-osnutkom-strategije-skupine-lasko-za-prihodnjih-5-let-863/ (Laško, 25.9.) Na 16. seji nadzornega sveta Pivovarne Laško d.d. se je nadzorni svet seznanil z... (Laško, 25.9.) Na 16. seji nadzornega sveta Pivovarne Laško d.d. se je nadzorni svet seznanil z osnutkom Strategije Skupine Laško za obdobje 2015 – 2019. Seznanil se je tudi z osnutkom informacijskega memoranduma za predvideno dokapitalizacijo. Dodatne informacije: mediji@pivo-lasko.si
]]>
Thu, 25 Sep 2014 23:09:00 +0200
Soglasje AVK za prodajo delnic družbe ČZP Večer d.d. http://www.pivo-lasko.si/za-medije/novica/n/soglasje-avk-za-prodajo-delnic-druzbe-czp-vecer-dd-862/ Pivovarna Laško, d.d., Trubarjeva 28, 3270 Laško, v skladu z določili ZTFI in Pravili Ljubljanske... Thu, 25 Sep 2014 14:21:00 +0200 Obvestilo o spremembi pomembnega deleža http://www.pivo-lasko.si/za-medije/novica/n/obvestilo-o-spremembi-pomembnega-deleza-859/ Pivovarna Laško, d.d., Trubarjeva 28, 3270 Laško, v skladu z določili ZTFI in Pravil Ljubljanske... Wed, 17 Sep 2014 09:12:00 +0200