Društvo pivovarjev in sladarjev

Društvo laških pivovarjev Pivovarne Laško, d. d.: "Biti pivovarski mojster in imeti rad pivovarno ter živeti zanjo in z njo!"

 

Društvo laških pivovarjev Pivovarne Laško, d. d,  je bilo novembra 1989 ustanovljeno z namenom: združiti pivovarje in druge zaposlene v Pivovarni Laško, izredne in častne člane; oblikovati, razvijati in predstavljati 'lik pivovarja' in skrbeti za njegovo spoštovanje; spodbujati izumiteljstvo ter inovativnost ter racionalizacijo poslovanja; preučevati in razpravljati o posameznih tehničnih težavah pivovarske tehnologije; s strokovnimi in tehničnimi dognanji in stališči prispevati k razvoju proizvodnih in družbenih odnosov v skladu z interesi podjetja in širše družbe; spodbujati družabnost in solidarnost članov ter organizirati strokovno povezovanje delavcev v pivovarski industriji.

 

 

Vodilo društva, ki trenutno šteje 24 rednih članov, 15 izrednih članov, 5 častnih članov in častnega predsednika, je "Biti pivovarski mojster in imeti rad pivovarno ter živeti zanjo in z njo!"